„Na zesłaniu w Kazachstanie”

W czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą nadal jest niespokojnie, opublikowaliśmy kolejną książkę wspomnieniową dotyczącą tragicznych wydarzeń w okresie II wojny światowej – wywózki do Kazachstanu. Opowieść została spisana z perspektywy dziecka, chłopca (w 1939 r. miał 10 lat), który musiał szybko odnaleźć się w realiach wojennej komunistycznej gospodarki, surowej przyrody (długie, mroźne i śnieżne zimy) i obcych kulturowo ludzi. Pomimo tragizmu sytuacji w historii tej można odnaleźć nadzieję, kiedy dostrzega się pokłady sprytu i zaradności życiowej, jakie w takich okolicznościach ujawniły się u autora i jego rówieśników.

Powoli nadchodzą już długie jesienne wieczory – czas sprzyjający lekturze i zadumie, na który polecamy omawiane wspomnienia o zesłaniu do Kazachstanu.