„Polacy w Kazachstanie”

Pomimo upływu czasu problem powrotu Polaków-zesłańców z Kazachstanu wciąż pozostaje nierozwiązany. Wydana właśnie monografia historyczna Polacy w Kazachstanie. Zesłania, dziedzictwo, nadzieje, powroty pozwala na niego spojrzeć z szerszej perspektywy – związków polsko-kazachskich począwszy od XIII-wiecznej wyprawy Benedykta Polaka do czasów współczesnych. Dzięki tekstom antologicznym umożliwia spojrzenie na przyrodę tego stepowego kraju i zamieszkujących go miejscowych ludzi oczami przebywających tam w różnym czasie Polaków. Przypomina o naszych wybitnych rodakach, jak chociażby o Tomaszu Zanie (przyrodniku), Adolfie Januszkiewiczu (zwanym kazachskim „Długoszem”) czy genialnym badaczu kazachskiego folkloru Aleksandrze Zatajewiczu.
Warto także wspomnieć o polskich księżach związanych z Kazachstanem i ich poświęceniu. Obecnie toczą się procesy beatyfikacyjne dwóch z nich, tzn. ks. Władysława Bukowińskiego oraz o. Serafina Kaszuby.

Wyruszmy w „podróż” po Kazachstanie z naszymi rodakami!

"Polacy w Kazachstanie"

„Na zesłaniu w Kazachstanie”

W czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą nadal jest niespokojnie, opublikowaliśmy kolejną książkę wspomnieniową dotyczącą tragicznych wydarzeń w okresie II wojny światowej – wywózki do Kazachstanu. Opowieść została spisana z perspektywy dziecka, chłopca (w 1939 r. miał 10 lat), który musiał szybko odnaleźć się w realiach wojennej komunistycznej gospodarki, surowej przyrody (długie, mroźne i śnieżne zimy) i obcych kulturowo ludzi. Pomimo tragizmu sytuacji w historii tej można odnaleźć nadzieję, kiedy dostrzega się pokłady sprytu i zaradności życiowej, jakie w takich okolicznościach ujawniły się u autora i jego rówieśników.

Powoli nadchodzą już długie jesienne wieczory – czas sprzyjający lekturze i zadumie, na który polecamy omawiane wspomnienia o zesłaniu do Kazachstanu.