Nasz autor o in vitro i nie tylko

Pisaliśmy już wcześniej o książce „Człowiek przejrzysty, czyli jego problemy z własną genetyką”, która z punktu widzenia biologa przedstawia problemy związane z in vitro i ogólniej z technikami wspomaganego rozrodu. Na początku lipca zarówno w Radiu Kraków, jak i Radiu Katowice można było posłuchać związanych tematycznie z książką wywiadów z prof. Stanisławem Cebratem, współautorem książki. Audycję „Świat jest ciekawy” z 9 lipca, w której ramach został wyemitowany w Radiu Katowice wspomniany wcześniej wywiad można odsłuchać z archiwum dźwiękowego radia – http://www.radio.katowice.pl/index.php?id=305&tx_ttnews[pS]=1343902625&tx_ttnews[tt_news]=26777&tx_ttnews[backPid]=378&cHash=1d2830d4e4. Ponadto na stronie internetowej Gazety Wrocławskiej można przeczytać obszerną rozmowę z prof. Stanisławem Cebratem, która również dotyczy tych tematów – http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/626099,prof-cebrat-in-vitro-to-wielki-biznes-a-nie-nauka,id,t.html.