Nowe wydanie „Syberia. 400 lat…”

Polecamy nowe, uaktualnione i poszerzone o ponad 150 stron wydanie wyjątkowej monografii przedstawiającej historię związków polsko-syberyjskich począwszy od końca XVI wieku. Pokazuje ona nie tylko aspekty martyrologiczne, ale skupia się również na osiągnięciach kulturowych i naukowych polskich zesłańców.
Poruszono nowe wątki, np. dotyczące budowy kolei wschodniochińskiej, i uzupełniono wiele już obecnych wątków, np. o Leopoldzie Niemirowskim czy Państwie Jaxa, a także rozbudowano nieco antologię, m.in. o tekst Władysława Andresa.

Książka objęta patronatem medialnym TVP Historia.

Syberia_wyd2_okl_03.indd