Paprotniki Polski

Kilka dni temu ukazał się „Atlas i klucz. Paprotniki Polski”, o którym pisaliśmy wcześniej. Wiosna i lato to czas sprzyjający pieszym czy rowerowym wędrówką. Odpoczywając na łonie natury, warto bliżej przyjrzeć się napotykanym roślinom i zwierzętom. Pomoc w tym względzie jest zamysłem naszej serii „Atlas i klucz”, dlatego cieszymy się, że mogliśmy wydać kolejną pozycję tej praktycznej serii.

Życzymy przyjemnych chwil podczas odkrywania piękna i bogactwa polskiej przyrody.