Pospolite paprocie – orlica pospolita

Pracując w zimie nad ukończeniem książki „Atlas i klucz. Paprotniki Polski”, nie mieliśmy możliwości obserwowania tej interesującej grupy roślin w naturze. Teraz, kiedy śnieg jest już tylko wspomnieniem, skorzystaliśmy z okazji i będąc w terenie, baczniej przyjrzeliśmy paprociom. Część z nich jest okazała przez co rzuca się w oczy, a jednocześnie występuje na terenie całego kraju. Do takich gatunków należy orlica pospolita, która zwykle występuje w lasach iglastych i osiąga wysokość do 2 m.